شرکت آب پخش صنعت جنوب

شرکت آب پخش صنعت جنوب با مشاهده نمونه کارهای کاسپین سایت و همچنین مذاکره و برگزاری جلسات متعدد در راستای راه اندازی وب سایت جدید اقدام به طراحی سایت در تهران نمود و سایت این مجموعه با بالاترین کیفیت و امکانات که با شناخت درستی از سابقه فعالیت شرکت، محصولات و خدمات حاصل گردید ایجاد شد.

شرکت آب پخش صنعت جنوب فعالیت خود را به صورت رسمی در ارتباط با پروژه های تعمیرات و انجام خدمات برای تمام قسمت های مختلف پمپ ها و همچنین الکتروموتورها شروع نمود و شبکه بازاریابی در این شرکت جدید تقویت شد و در راستای جذب و ارایه خدمات بیشتر مشتریان اقدام به راه اندازی سایت جدید نمود.