متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت طراحی سایت کاسپین سایت، می‌باشد.

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به وب سایت کاسپین سایت، است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت کاسپین سایت، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.


شرایط و ضوابط